Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Merelaar als voor degene die een huurovereenkomst bij Merelaar afsluit.

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur en onze algemene voorwaarden toe. Boekt u langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van € 100 toegestuurd. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet is voldaan, vervalt uw boeking. U bent dan wel administratiekosten verschuldigd. Het restant van het bedrag betaalt u drie maanden vóór aanvang van uw huurperiode. Bij boeking binnen drie maanden voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor het totale bedrag. Deze factuur dient per ommegaande te worden betaald.

Annulering

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering na facturering worden de administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee maanden voor de verhuurdatum blijft 50% van de verhuur verschuldigd; bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Wijziging huurperiode

Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode dan worden de administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend wanneer u aansluitend bijboekt.
Wanneer u binnen twee maanden voor de opgegeven huurperiode een wijziging in de huurperiode wilt doorvoeren dan geldt dit als een annulering.

Wisseldag

De aankomstdagen zijn op vrijdag (voor een week en weekend) en op maandag (voor een midweek). De huurder kan de woning na 16 uur betrekken en dient de woning op de vertrekdag (maandag voor weekendhuur en vrijdag voor week- en midweekhuur) vóór 10 uur te verlaten. Daarna moet de woning beschikbaar zijn voor schoonmaak. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdags op afspraak linnen- en, indien gereserveerd, handdoekenwissel plaats. Het gebruikte linnengoed en de handdoeken moeten door de huurder zelf worden verzameld.

Eindschoonmaak

U dient de woning opgeruimd en 'bezemschoon' op te leveren (vaat schoon in de vaatwasser of opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven, krijgt u hiervan binnen een week bericht. De werkelijke meerkosten voor het opruimen en schoonzuigen en de administratiekosten zullen dan in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag van € 50. Het stoffen, schoonmaken en poetsen van toilet en badkamer wordt tussen 10 en 16 uur gedaan.

Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woning is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Een kind dat gebruikmaakt van het kinderbed wordt niet meegeteld in het aantal aanwezige personen. Bedlinnen voor een campingbedje kan gehuurd worden.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken

Roken is binnenshuis niet toegestaan.

Huisvuil

Het huisvuil moet worden aangeboden volgens het schema van de afvalkalender en de aanwijzingen hierover in de woning. Informatie over het verwijderen van papier en glas treft u in de woning aan.

Aansprakelijkheid

U bent aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Merelaar is niet aansprakelijk voor:

  • schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terreinen of door het gebruik van de op zijn terreinen aanwezige faciliteiten;
  • schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
  • onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.
  • Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voort- vloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen als van gasten.

Achtergebleven voorwerpen

Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met de beheerders afhalen bij de woning. De voorwerpen worden zes maanden bewaard.

Vragen en opmerkingen

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, neemt u in dat geval contact op de beheerders van Merelaar of via Merelaar +31(0)15 21 21 451. Merelaar kan dan voor een passende oplossing zorgen. Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan kunt u deze kwijt in het opmerkingenformulier dat u in de woning aantreft. Bent u niet tevreden over de door Merelaar geleverde prestatie dan kunt u uw vragen en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de woning schriftelijk indienen bij Merelaar, M. van Oosterwijckstraat 7, 2612 XC Delft.

-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------